Gezamenlijk pro-actief aansturen op circulair slopen en bouwen

GP Groot infrarealisatie

Circulaire Deal biedt voordelen voor partijen en opdrachtgevers

In 2023 tekende GP Groot circulair slopen de Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen. Samen met 36 andere partijen in Noord-Holland hebben we het doel om de circulariteit in de sloop- en bouwsector te verbeteren. Naast het maken van afspraken over het circulair slopen van gebouwen, wordt er ook hard gewerkt om het aantal circulaire uitvragen te stimuleren.

De overheid werkt toe naar een volledig circulaire economie in Nederland in 2050. Dit betekent een economie waarin materialen en grondstoffen steeds opnieuw worden gebruikt en waardoor de grondstoffen behouden blijven en er minder nodig zijn. Jeffrey Duivenvoorde, directeur GP Groot infrarealisatie, vertelt over de ambities: “Circulair slopen en bouwen wordt steeds belangrijker. Het voordeel van deze Circulaire Deal is dat opdrachtgevers zoals gemeenten en bedrijven direct weten dat ze bij een partij aankloppen die voldoet aan de richtlijnen voor circulair slopen. Daarnaast versterken we elkaar doordat we met alle partijen kennis kunnen delen, wat weer ten goede komt aan het project.”

Pionieren
De Circulaire Deal Secundaire Bouwmaterialen is een initiatief van de provincie Noord-Holland en Circulair West-Friesland. De deal is ondertekend door ketenpartners waaronder bouwpartijen, aannemers, projectontwikkelaars, sloopbedrijven, woningcorporaties en gemeenten. Al deze partijen hebben toegezegd om de circulaire voorschriften toe te passen en binnen twee jaar volledig circulair te slopen. “Uiteindelijk bieden we opdrachtgevers meer handvaten, doordat we meer gebruik maken van circulaire methodes waarbij we gebruikte materialen terugbrengen in bijvoorbeeld nieuwbouwpanden. Wil je circulair werken in plaats van op de reguliere manier, dan zul je moeten pionieren. Dat betekent dus ook samenwerken met partijen die dit omarmen en op waarde weten te schatten. Opdrachtgevers vanuit overheden of corporaties hebben vaak te maken met regelgeving. Wij denken met hen mee over hoe ze circulair kunnen werken.”

Krachten bundelen
Jeffrey vertelt meer over de aanpak van GP Groot circulair slopen binnen de cirkel: “Wat we niet willen, is dat dit een deal wordt die slechts op papier bestaat en waar je straks niks meer over hoort. We willen samen met de andere partijen echt gaan kijken waar we elkaar kunnen vinden; wat kunnen we praktisch met elkaar doen? Gezamenlijk kun je dan die opstap maken richting opdrachtgevers. We delen onze kennis met elkaar, en zo sta je sterker. Wat werkt er bijvoorbeeld goed in een traject? Door de samenwerking wordt schaalvergroting ook meer mogelijk. We werken allemaal in dezelfde regio waardoor je projecten kunt combineren. Komen er bij het ene project materialen vrij die bij het andere project juist nodig zijn, dan kun je op een efficiënte manier grotere volumes materiaal verwerken.” Samen met GP Groot recycling richten we ons ook op het binnenhalen van verschillende monostromen uit de sloop; stromen afval die bestaan uit één type materiaal of product. “Zo kunnen we bijvoorbeeld gips, beton of bakstenen weer opwerken en toepasbaar maken voor een nieuwe productieketen. Samen maken we die cirkel helemaal rond.”

Milieuopbrengsten
Wat de reden was voor GP Groot om deze deal te ondertekenen? “Wij zetten ons als bedrijf al in voor een circulaire economie, het is waar we ons mee onderscheiden. Deze deal is een bevestiging van onze werkwijze. Het gaat erom dat we materialen op een duurzame manier verwerken en we vinden het belangrijk dat er daarom meer circulaire uitvragen worden gecreëerd. Daarom willen we partijen echt pro-actief benaderen en op de radar komen bij instanties. Natuurlijk zijn er altijd projecten die zich minder goed lenen voor circulair werken, maar dan is het nog steeds belangrijk om te kijken naar de milieuopbrengsten van wat je wel kunt doen”, legt Jeffrey uit.

Inmiddels zijn de eerste afspraken met andere partijen gepland en wordt er gekeken naar wat er gezamenlijk kan worden opgetuigd. Zo besluit Jeffrey: “We willen toegevoegde waarde leveren zodat we daadwerkelijk iets kunnen betekenen in het realiseren van meer circulaire sloopprojecten”.

Dick Sijm

Meer weten over circulair slopen?

Neem contact op met Dick Sijm:
d.sijm@gpgroot.nl | 088 472 07 00