Circulair slopen

Klimaatverandering en schaarste van grondstoffen, dat zijn de grootste uitdagingen van deze tijd. We moeten ons richten op het bewust inzetten en zoveel mogelijk hergebruiken van grondstoffen. En dat moeten we doen op alle vlakken: van winning tot consumptie. Alleen dan kunnen we ons lineaire denken ombuigen en een circulaire, duurzame wereld creëren.

In een circulaire economie gebruiken we de grondstoffen uit producten steeds opnieuw. Er hoeven geen nieuwe grondstoffen aangeboord te worden. En er is geen afval dat verbrand moet worden. Er komen dus ook minder schadelijke stoffen in ons milieu, waardoor we een aantoonbare CO2-reductie realiseren.

Ladder van Lansink

De afvalhiërarchie van de Ladder van Lansink geeft duidelijk aan wat de meest milieuvriendelijke manieren van afvalverwerking zijn. GP Groot streeft er ook met haar sloopactiviteiten naar zo hoog mogelijk uit te komen op de Ladder van Lansink. Dat doen we door milieuvriendelijk en circulair te slopen.

Hergebruik materialen

Onze specialisten bekijken vóór ontmanteling van een gebouw welke bouwmaterialen worden hergebruikt: van trappen tot radiatoren en van binnendeuren tot kozijnen. Deze bouwmaterialen halen we voorzichtig uit het gebouw, zodat ze zonder al te veel aanpassingen geplaatst kunnen worden in een ander gebouw en een nieuw leven krijgen.

Recycling tot nieuwe grondstoffen

Bouwmateriaal dat niet één op één kan worden hergebruikt, recyclen we tot grondstoffen. GP Groot inzameling en recycling zorgt ervoor dat het materiaal op locatie gesorteerd wordt. Onze zusteronderneming Sortiva draagt zorg voor de verwerking van het materiaal tot nieuwe grondstoffen voor de bouw. Op dit moment wordt al meer dan 99% van de sloopmaterialen hergebruikt of gerecycled. Ons doel is 100%, dan slopen we volledig circulair.

We leveren uit de sloop verkregen BRL2506-1 gecertificeerd betongranulaat. Betonproducenten passen dit granulaat toe als grindvervanger in nieuw beton, dit levert een grote CO2-reductie op. Zo wordt de winning en verbruik van nieuwe grondstoffen vermeden. In een ideale situatie wordt de nieuwbouw na een sloop gerealiseerd met gerecycled beton uit die sloop, hierbij wordt de cirkel lokaal gesloten:

Circulair hout: van sloophout tot nieuwe deur

In 2016 startte GP Groot in samenwerking met TNO en andere partners het project Circulair Hout. We onderzochten in eerste instantie de haalbaarheid om op grote schaal van sloophout nieuwe deuren en kozijnen te maken. Nadat de haalbaarheid was aangetoond is in 2018 vooral gewerkt aan het optimaliseren van het product en het waarborgen van een constante hoge kwaliteit. Dit project illustreert onze voortdurende zoektocht naar het realiseren van echte innovaties in de circulaire economie.

Sloopwerken en saneringen

GP Groot sloopwerken en saneringen helpt u om uw locaties een nieuwe bestemming te geven. We voeren zowel totaal- als renovatiesloopwerk uit, van woonhuizen tot fabrieksgebouwen. Ook het verwijderen van terreininrichtingen hoort en het uitvoeren van bodemsaneringen horen daarbij. Onze dienstverlening bestaat uit:

  • sloopwerk, bestek voorbereiding en realisatie
  • handsloopwerk en renovatiesloopwerk
  • asbestinventarisatie, asbestverwijdering
  • bodemsanering en bodemonderzoek
  • verantwoorde afvalinzameling en transport
  • toezicht en directievoering

Direct contact

Sloop- of saneringswerkzaamheden?

of bel direct 088 472 07 00

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Container huren Direct contact