Rioleringen

Een goed rioolstelsel houdt ons gezond, zorgt voor droge voeten en beschermt het milieu. In Nederland is het rioolstelsel circa 110.000 km lang met vele put- ten en gemalen. We zien er weinig van maar heeft elke dag aandacht nodig. Zeker met de huidige ontwikkelingen als klimaatverandering, duurzaamheid en circulariteit. Ze vragen om een andere manier van omgaan met water, ook in de rioleringswereld. Hemelwater wordt steeds vaker afgekoppeld en boven de grond opgevangen in wadi’s of raingardens. Voor de afvoer en zuivering van vuilwater worden steeds vaker innovatieve en duurzame oplossingen bedacht. De rioleringswereld is dan ook volop in beweging en daardoor boeiend en uitdagend.

Het beheer: Best wel complex

Het beheer van rioolstelsels is een belangrijke taak van gemeenten en vraagt om veel kennis en expertise. Van het maken van beleid tot de daadwerkelijke uitvoering van beheer- en onderhoudstaken. Het is een continu proces van het verzamelen, bijhouden en interpreteren van rioleringsgegevens en het maken van juiste keuzes om de kwaliteit van het rioleringssysteem te waarborgen. Rioolbeheer vraag dan ook om veel competenties en maakt het daarom complex maar vooral boeiend en uitdagend.

Rioolreiniging en -inspectie

Wanneer de riolering goed werkt, denkt u niet aan onderhoud. Als er dan problemen ontstaan, bent u te laat en is er schade of overlast ontstaan in de wijk. Met regelmatige inspectie en reiniging van het riool kunt u dit voorkomen. Dit noemen wij preventief rioolbeheer.

Rioolreiniging 
Na verloop van tijd raken alle rioolstelsels vervuild. Wanneer uw riool niet op tijd gereinigd wordt, kunnen verstoppingen ontstaan. Het afvalwater kan dan niet goed getransporteerd worden, met alle problemen van dien. GP Groot heeft daarom een eigen rioolreinigingsservice. We richten ons op allerlei typen rioleringen: hoofd-, terrein- en binnenrioleringen maar ook kolken, lijngoten en pompputten.

Rioolinspectie
Om uw riool optimaal te laten functioneren bieden wij periodiek onderhoud en inspectie. Soms is een globale rioolinspectie of leidinginspectie voldoende, dan maken we een putfoto en -video. Soms is uitgebreider onderzoek nodig. Dan gebruiken wij geavanceerde apparatuur om alle plekken van het riool te kunnen bekijken en de kwaliteit te kunnen beoordelen. Op basis van de resultaten adviseren wij u over de aanpak.

Riool aanleg en renovatie

Het belang van een riool wordt vaak onderschat. Met de steeds intensiever wordende regenbuien zijn robuuste oplossingen en capaciteit van de riolering cruciaal. Een betrouwbaar rioolsysteem is nodig om schade aan de bebouwde omgeving en overlast voor omwonenden en verkeer te voorkomen.

Een toekomst- en klimaatbestendig riool
Voor een riolering met de juiste capaciteit is de afvoer van grote hoeveelheden hemelwater geen probleem. GP Groot infrarealisatie is specialist in rioolaanleg. Wij ontwerpen en realiseren rioolsystemen die klaar zijn voor de toekomst.

Rioolrenovatie
Ieder rioolstelsel vraagt om een andere oplossing bij renovatie. GP Groot infrarealisatie kan elke rioolrenovatie verzorgen, van A tot Z. Ook verzorgen wij deelrenovaties. Tijdens inspecties blijkt bijvoorbeeld regelmatig dat een riool wel de goede afmeting en ligging heeft, maar dat de waterdichtheid, de stabiliteit of de afstroming niet optimaal is. Wij zorgen dan met de juiste deelrenovatietechniek dat we deze kleinere schades snel en afdoende repareren.

Direct contact

Rioolproblemen oplossen of voorkomen?

of bel direct 088 472 07 60

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Direct contact