Grondwerk

GP Groot infrarealisatie is specialist in grondwerken. Een slimme aanpak in combinatie met een hoge productie betekent kwaliteit tegen een concurrerende kostprijs. We hebben de capaciteit voor klussen van meer dan 100.000 kuub, maar we doen ook met alle plezier eenvoudig klein grondwerk.

Bouwrijp maken

Grond is bouwrijp als de grond startklaar is om te gaan bouwen. Er zijn dan geen obstakels meer op het bouwterrein, de grond is schoon en de benodigde voorzieningen zijn aanwezig. Kortom, de aannemer kan starten.

Het bouwrijp maken van uw terrein klinkt eenvoudig, maar kan complex zijn. Denk aan gebiedsontwikkelingen nabij een spoorlijn, in stadscenta of op een voormalig industrieterrein.

GP Groot infrarealisatie beschikt over de mensen, de middelen en de ervaring om alle werkzaamheden snel en flexibel uit te voeren. Denk aan:

 • verwijderen van oude bebouwing, heipalen en puin
 • verkrijgen van een schoongrondverklaring
 • ophogen met zand
 • drainage
 • verdichten van de grond
 • aanleggen drinkwaterleiding, gas, elektra, riolering
 • graven van vijvers en singels

Woonrijp maken

Als de bouw gereed is, vinden de afrondende werkzaamheden plaats om uw locatie woonrijp te maken, ofwel: veilig, bewoonbaar, gebruiksvriendelijk en representatief. GP Groot infrarealisatie helpt u graag bij het inrichten en aanleggen van de buitenruimte.

We hebben kennis en ervaring met alle aspecten van de uitvoering en we zijn specialist als het gaat om veiligheid, materiaalgebruik en gebruiksmogelijkheden. Zo geven we invulling aan al uw inrichtings-, groen- en onderhoudsplannen. Dat doen we op basis van vraagspecificatie of schetsontwerp, maar ook turn-key.

U kunt ons inschakelen voor:

 • inrichtingsplan en groenplan
 • grondwerk
 • bestrating
 • aanleg groenvoorzieningen en parken
 • aanleg parkeerterreinen
 • ombouw buitenruimte
 • aanleg schoolpleinen
 • aanleg speelterreinen

Bodemsaneringen

Bodemsanering is vaak nodig bij de herontwikkeling van terreinen of als er een acuut gevaar is voor het milieu en/of de drinkwatervoorziening. Voordat herontwikkeling plaats kan vinden, moet de grond of de bodem eerst gezuiverd worden.

GP Groot infrarealisatie heeft jarenlange ervaring met bodemsanering. We hebben alle expertise in huis: voor het doen van onderzoek, voor het maken van een saneringsplan en voor het begeleiden van vergunningstrajecten. Ook de uitvoering doen we zelf. In korte tijd maken onze mensen uw terrein volledig bouwrijp. Vervuilde grond voeren we af naar de recyclinginstallaties van onze zusteronderneming Sortiva. Vanzelfsprekend vervangen we de vervuilde grond door schone grond en leggen we een goeie basis voor het uitvoeren van GWW-werkzaamheden.

GP Groot infrarealisatie beschikt over het BRL SIKB 7000 Procescertificaat EC-SIK-70234 voor het uitvoeren van (water)bodemsaneringen.

Sortiva beschikt over Productcertificaat K50178/09 m.b.t. BRL 9335 Milieuhygiƫnische keuring van individuele partijen grond van samengestelde grondproducten in het kader van het Besluit bodemkwaliteit en Procescertificaat K59537/05 m.b.t. BRL SIKB 7500 Bewerken van verontreinigde grond en baggerspecie.

Direct contact

Heeft u een vraag over grondwerken?

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Direct contact