Bij het afbreken van gebouwen komen talloze waardevolle materiaalstromen vrij die nog prima kunnen worden hergebruikt of gerecycled. Met die kennis in het achterhoofd heeft GP Groot sloopwerken en saneringen zich in de afgelopen jaren gespecialiseerd in het zogeheten ‘circulair slopen’. Dit is het slopen van gebouwen en woningen met als doel maximaal hergebruik of recycling van de materialen die daarbij vrijkomen.

Dat leverde het bedrijf onlangs een grote opdracht op van de Amsterdamse woningcorporatie Eigen Haard: de circulaire sloop van 176 woningen in de Amsterdamse Kolenkitbuurt en Indische buurt. ,,In 2050 moet Nederland CO2 neutraal en 100 procent circulair zijn. En dat is precies waar we als GP Groot ons dienstenpakket op afstemmen’’, zegt Bert de Vilder, senior projectleider. ,,Circulariteit loopt als een rode draad door al onze bedrijfsactiviteiten heen. We zijn inmiddels een voorloper op het gebied van circulair slopen en dat was voor Eigen Haard de aanleiding om ons opnieuw een grote opdracht te gunnen.”

Lees verder>