In opdracht van Oosterhof Holman is GP Groot sloopwerken en saneringen gestart met de werkzaamheden op het terrein van de KIM en Marinemuseum te Den Helder. Het project betreft het renoveren van de kademuren van het zogenaamde natte dok en uitwateringskanaal. Door GP Groot sloopwerken en saneringen wordt de sloop van de deksloof en bodemsanering achter het damwand uitgevoerd. De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd en lopen door tot en met 2018.