In het gebied tussen de N244 en De Meelzak (De Pauw) komen 142 woningen. De bouwstijl van de woningen in die wijk sluit aan op de stijl van de oude kern van De Rijp. Woningen met een eigen identiteit; geen woning gelijk, geen dakhoogte gelijk, geen goothoogte gelijk. Helemaal naar de individuele woonwens van de bewoner of eigenaar.

HB Adviesbureau verzorgt in opdracht van Stadswerk072 de engineering van het bouw- en woonrijp maken inclusief de benodigde voorbelasting. Fase 1 en 2 zijn inmiddels gerealiseerd. De engineering van fase 3 en 4 is momenteel in afronding. Voor de zomervakantie van 2020 moet de bouw van de woningen gereed zijn. Nadat de woningen zijn opgeleverd wordt de afrondende fase 5 gerealiseerd, de groene omloop met daarin ruimte voor natuurlijk spelen en 2 kunstwerken. Het ontwerp en de engineering hiervan start in het najaar van 2019. Streven is om dit project eind 2020 af te ronden.

Alle vakdisciplines waar wij binnen HB Adviesbureau in zijn gespecialiseerd zijn terug te vinden in dit woningbouwplan. Het plan voorziet in veel waterpartijen, groengebieden en wordt omzoomd door een parkachtige groenstrook. Een fiets- en voetgangersbrug verbindt het plan met de bestaande sporthal Oosterven en de nieuwe Brede school. De ontsluiting vindt plaats over een nieuw aan te leggen duikerbrug.

Een prachtig project waarin de fasering zeker ook een uitdaging is om focus te houden op het totale eindproduct.

Expertises:

  • Bouw- en woonrijp maken
  • Riolering
  • Kunstwerken
  • Groenvoorzieningen
  • Openbare verlichting
  • Waterbeheer