Top 3 meest voorkomende materiaalstromen

Voor ieder sloopproject brengen we circulaire kansen in kaart. Materialen en grondstoffen die vrijkomen brengen we zo hoogwaardig mogelijk terug de keten in. We hanteren hierbij de R-Ladder van het Planbureau voor de Leefomgeving.

Hout, kunststof en beton zijn materiaalstromen die we in ieder project tegenkomen. Hieronder lichten we per stroom toe hoe we het hergebruiken of recyclen.

Hout

Jaarlijks belanden vele duizenden hardhouten deuren en kozijnen op de stortplaats of uiteindelijk in de verbrandingsoven. Zonde, want hout leent zich uitstekend voor hergebruik; het is gemakkelijk te onderhouden en eenvoudig te repareren.

Door hergebruik van hout wordt het milieu aanzienlijk minder belast; houtkap en internationaal transport van hardhout worden voorkomen. 

Hergebruik: Balken en planken van vloeren en plafonds die in goede staat verkeren. worden door GP Groot weer op de markt gebracht voor direct hergebruik. Dit hout bieden we aan via onze marktplaatspagina. 

Reparatie en hergebruik: Houten bouwmaterialen die niet direct geschikt zijn voor hergebruik worden eerst bewerkt door onze houtbewerking. Het hout wordt schoongemaakt en ontdaan van hang- en sluitwerk, spijkers en nagels. Van het opgeschoonde hout worden o.a. nieuwe kozijnen en plafondbekleding gemaakt. 

Verwerken en hergebruiken: Onbehandeld hout dat niet meer opnieuw kan worden ingezet, wordt versnipperd en verwerkt tot spaanplaat. 

Kunststof

Kunststof wordt veel toegepast in de bouw. Iedereen kent de kunststof kozijnen. Daarnaast wordt kunststof niet zichtbaar toegepast, zoals in leidingwerk en isolatiemateriaal. 

90% van het kunststof wordt gemaakt van fossiele grondstoffen (olie en gas). Hergebruik en recycling van kunststof bouwmaterialen vermijd het gebruik van nieuwe grondstoffen. 

Hergebruik: Kunststof slijt niet snel. Kunststofkozijnen, leidingen, goten en wandcontactdozen zijn hierdoor (over het algemeen) zeer geschikt voor hergebruik. Deze bouwproducten worden door GP Groot opnieuw op de markt gebracht via onze marktplaatspagina. 

Verwerken en hergebruiken: Als direct hergebruik niet mogelijk is (bijvoorbeeld omdat een kozijn niet meer voldoet aan het Bouwbesluit) dan wordt het gerecycled. GP Groot recyclet diverse soorten kunststof(producten). 

Om kunststof kozijnen zo duurzaam mogelijk te recyclen, zijn we een samenwerking aangegaan met Schipper Kozijnen. Samen met Schipper en andere partners in de kunststof keten zorgen we dat oude kunststof kozijnen apart worden ingezameld waarna er granulaat van wordt gemaakt. Dit granulaat wordt toegepast in de productie van nieuwe kunststof kozijnprofielen. 100% circulair!

Lees meer over onze samenwerking met Schipper Kozijnen
Beton

Beton is één van de meest gebruikte materialen ter wereld. Het wordt gebruikt voor de fundatie en constructie van de gebouwde omgeving (fundering, wanden, vloeren, balken). Daarnaast worden betonproducten veelvuldig toegepast in de buitenruimte. Denk hierbij aan stoeptegels en trottoirbanden. 

Beton is een belangrijke speler in de CO2-problematiek. Zo’n 8 procent van de wereldwijde CO2-uitstoot wordt veroorzaakt door de betonindustrie. 80% hiervan is gerelateerd aan de productie van cement door de ontleding van kalksteen. Ontleding vindt plaats door een chemische reactie bij hoge temperatuur.

De betonsector moet verduurzamen. Daarom is het Betonakkoord in het leven geroepen. Het betonakkoord stelt dat nieuw beton voor minimaal 5% uit gerecycled materiaal moet bestaan. 

Recycle: GP Groot heeft de laatste jaren grote stappen gemaakt op het gebied van beton recyclen. Het beton(puin) wordt tijdens de sloop afzonderlijk verwijderd en afgevoerd. We breken, zeven en wassen het beton(puin) zodat dat het resulterende granulaat schoon en in de juiste afmeting (fractie) weer kan worden toegepast in nieuw beton. GP Groot verkoopt gecertificeerd betongranulaat en ontwikkelt daarnaast diverse andere secundaire grondstoffen voor betonproductie.

Meer informatie

Circulair slopen is een continue zoektocht naar duurzame toepassingen voor bestaande materialen en grondstoffen. Ieder project ontdekken we nieuwe mogelijkheden en ontmoeten we nieuwe samenwerkingspartners. 

Op deze manier zijn we – naast hout, kunststof en beton – vele andere materiaalstromen tegengekomen waar we een duurzame toepassing voor hebben gevonden. Denk hierbij aan: Sanitair, gevelstenen, dakpannen, radiatoren, CV ketels of stoppenkasten. 

Benieuwd hoe we deze producten hergebruiken of recyclen? Neem contact met ons op, wij vertellen u er alles over.

Daarnaast zijn wij continu op zoek naar afnemers voor herbruikbare bouwmaterialen en producenten die secundaire grondstoffen kunnen verwerken in nieuwe producten. Want alleen samen kunnen we de cirkel rondmaken!

Direct contact

Wilt u samen met ons bouwen aan een duurzame toekomst?

Of bel direct 088 472 07 00

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Direct contact