Klimaatbestendig ontwerpen

Ons klimaat verandert. Bij het inrichten van de openbare ruimte moeten we nu rekening houden met hevige regenbuien, lange droge periodes en meer warme dagen. De uitdaging is om een fijne leefomgeving te realiseren en de schade door klimaatverandering zoveel mogelijk in te dammen.

De adviseurs en ingenieurs van HB Adviesbureau zijn dagelijks betrokken bij de inrichting van die openbare ruimte. Zij maken ontwerpen en bedenken oplossingen die op een positieve manier bijdragen aan een klimaatbestendige leefomgeving. Denk aan het bufferen en infiltreren van regenwater of het ontwerpen van een multifunctioneel waterplein.

We werken daarin intensief samen met gemeentes. De plannen of ontwerpen die u heeft, brengen wij naar een hoger plan. We vertalen ze in slimme oplossingen, technisch haalbaar en duurzaam. We zien het als een uitdaging om hierin steeds een stapje verder te gaan. Want klimaatbestendig is toekomstbestendig.

Direct contact

Advies of even snel een antwoord nodig?

of bel HB Adviesbureau 088 472 06 00

Stuur ons online een bericht of bel 088 - 472 00 00

Direct contact